Våra samarbetspartners

Här berättar vår ordförande om våra samarbetspartners. Via Imibala sponsrar vi skolbarn med uniformer. Det är obligatoriskt att ha uniform, även om man får gå i skolan ändå. Men, har barnen ingen uniform har de ofta så dåliga kläder att de väljer att stanna hemma. Det finns också en säkerhetsaspekt när det gäller uniformen. Det syns vilken skola du hör till när du rör dig i området.
I år har vi lyckats sponsa 100 uniformer. Inför 2023 har vi skickat pengar till 75, men målet är att sponsra minst 100!