Vår värdegrund

Vår värdegrund syftar till att säkerställa att alla donationer kommer direkt till barn och kvinnor som lever i nöd och misär. Vi är en liten förening och har därför stora möjligheter till kontroll och nära kontakt med mottagarna. Det borgar för trygghet för givare, mottagare och styrelse.

 

Tre pojkar Vår värdegrundIdeellt arbete
Vi i styrelsen arbetar helt ideellt och utan egen ekonomisk vinning. Alla styrelsemedlemmar betalar en årlig medlemsavgift som täcker de kostnader vi har för vårt administrativa arbete. Resekostnader och andra utgifter i samband med  uppföljning av våra projekt i Sydafrika är egenfinansierade av varje medlem.

Transparens
Det ska råda full transparens vid varje donation till Project Education. Varje givare ska ges information om hur det egna bidraget används. Vi har höga redovisningskrav på våra projekt för att säkerställa nollkorruption. Projekten ska lämna årliga verksamhetsrapporter, godkända av externa revisorer.

Lokala initiativ
Vi samarbetar med etablerade, välfungerande organisationer i Sydafrika med en historiskt positiv utveckling. I nuläget arbetar vi med två organisationer, Love to Give och Imibala. De har arbetat med sina respektive projekt 10-15 år.  Dessa organisationer arbetar transparent med öppen redovisning. Vi har personlig och regelbunden kontakt med ledningen för de lokala organisationerna.