GDPR

Vår policy enligt dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft (GDPR) gälla som lag inom samtliga medlemsländer i EU. Personuppgiftsbehandling måste vara laglig, korrekt och präglas av öppenhet

Project Education är angelägna om din personliga integritet och hanterar de  personuppgifter du lämnat till oss endast i syfte att informera eller besvara förfrågningar om våra projekt eller löpande delge information. Project Education vill också ha möjlighet att tacka våra givare för bidrag. Personuppgifterna delas inte med någon tredje part.

Du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar information från oss och då kommer dina personuppgifter att raderas från våra register.