Arbetsgrupper

Genom våra tre arbetsgrupper kan vi engagera fler medlemmar. Är du intresserad av att vara med och hjälpa? Kontakta någon i gruppen genom att klicka på namnet!

Insamling och event

Marie Erenstedt
Marie Erenstedt

Anne Snis
Anne Snis
Ulrika Grefberg
Lena Nordin
Anna Kullander Sjöberg
Anna Kullander Sjöberg

Medlemsrekrytering och kvalitetssäkring

Lena Larsson
Lena Larsson
Anna Kullander Sjöberg
Anna Kullander Sjöberg
Ulrika Grefberg

Marknad och Kommunikation

Vivianne Ekberg
Vivianne Ekberg
Annica Söderberg