Kvinnoprojektet

Kvinnoprojekt genom Love To Give

Stöd ett kvinnoprojekt 1Genom att donera till kvinnoprojeket hjälper du utsatta kvinnor till utbildning och jobb och ger dem därigenom en möjlighet att försörja sina familjer. Här arbetar vi med Love To Give i Kayamandi utanför Stellenbosch, som har sin verksamhet mitt i kåkstaden, omgivna av nöd och fattigdom.

Starta en micro business

För 5000 Rand ( ca. 3.500:-) som en engångssumma kan du ge en arbetslös kvinna i kåkstaden Kayamandi chansen att starta ett eget företag. Halva summan är ett återbetalningspliktigt lån.

Programmet – Enterprise Development Program – är relativt nytt och stöttar kvinnorna i att starta en egen micro business för att kunna försörja sig själva och sina barn och på så sätt bli oberoende. Det kan vara allt från att att odla och sälja grönsaker, baka och sälja bröd/kakor, sälja lagad mat på gatan, sy skoluniformer, starta en barnkrubba, föda upp kycklingar eller starta en hårsalong i något “hål i väggen”. En mentor hjälper dem att utvärdera deras idé. Om den bedöms genomförbar så får kvinnan 500 Rand= SEK 350:- i bidrag, efter 5 månader görs sen en utvärdering. Bedömer man att företaget har möjlighet att utvecklas till att bli en permanent inkomstkälla för familjen, så får kvinnan 5000 Rand= SEK 3.500, varav hälften är ett bidrag och hälften är ett räntefritt lån.

Klicka här för att ta reda på hur du gör för att skänka en gåva!

Project Educations kvinnoprojekt under 2018 och 2019

Klicka här för att läsa rapporten från juni 2019!

Klicka här för att läsa rapporten från februari 2019!

Klicka här för att läsa rapporten från 2018!

Många kvinnor står på kö, och fler platser kan möjliggöras via din donation. Du ger dem en möjlighet till ett bättre liv, för dem och för barnen.

Stöd ett kvinnoprojekt 2
Stöd ett kvinnoprojekt 3
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt