Kvinnoprojektet Business For Life

Kvinnoprojekt genom Love To Give

Stöd ett kvinnoprojekt 1

Love to Give verkar i Kayamandi, som är en förort till Stellenbosch som har cirka 50 000 invånare. Här lever många av invånarna på svältgränsen och har det riktigt tufft när det gäller hälsa, säkerhet, utbildning och försörjningsmöjligheter.  Många av dem bor med hela familjen i ett plåtskjul med endast ett rum. Arbetslösheten uppskattas till 40 procent i regionen. I Nkanini, en del av Kayamandi, råder extrem fattigdom. Exempelvis finns endast vatten att tillgå i gemensamma pumpar och sina behov får man uträtta på offentliga toaletter. Många familjer visar tydliga tecken på undernäring. Love to Give arbetar direkt med dessa familjer och deras barn för att ge dem möjlighet att försörja sig och att få kunskap och självförtroende för att kunna delta i gemenskap och politiska beslut som påverkar dem.

Business For Life – nu samlar vi medel till en ny grupp kvinnor med start under 2023!

Vi samlar nu in medel för att kunna starta ett nytt projekt enligt konceptet “Business for Life”. Vi var tidigare med och sponsrade tjugo kvinnor med start våren 2021 med god framgång (se länk nedan) – pandemin till trots. Nu har vi identifierat nya kvinnor med var sin affärsidé. Deltagarna får en solid kunskap när det gäller att starta och driva företag. De lär sig leta affärsmöjligheter och hur man kan bedöma livskraften i sin affärsidé, hur man gör en affärsplan, hur man beräknar break-even, hur man sköter bokföring och hur man marknadsför sin produkt eller tjänst. Business for life-konceptet är lite speciellt i den meningen att det bygger på att deltagarna samarbetar, stöttar varandra och bestämmer över en gemensam pott med pengar. Xhosa-folket, som deltagarna tillhör, har en mycket lång historia av att driva egenägda ”banker”. Detta kommer från kolonial- och apartheidtiden, då det inte var tillåtet för dem att öppna konton i vanliga banker.

I projektet får deltagarna en första gemensam pott med pengar. När de ska låna pengar till sin affärsidé från potten, måste de andra medlemmarna godkänna lånet och komma överens om återbetalningsvillkor och ränta. De fungerar också som riskbedömare av affärsidén. Man kommer också överens om ett månatligt belopp som varje medlem i gruppen ska betala in för att öka på potten. Så småningom växer pengarna och kan användas för att bygga ut verksamheterna – men även för att skapa trygghet om framtiden bjuder på oväntade katastrofer. Detta främjar oberoende och hanterar de svårigheter små företag normalt har när de försöker få tillgång till kapital för att expandera.

Hela 80% av de nystartade företagen som ingått i ett Business for life-koncept har en väl fungerande verksamhet efter ett år. Ett projekt, som sträcker sig över ett år, kostar cirka 95 000 Rand (idag, dec 2022, ca 58 000 SEK).

Klicka här för att läsa mer om projektet på engelska!

Klicka här för att ta reda på hur du gör för att skänka en gåva!

Project Educations kvinnoprojekt 

Rapport från första kullen “Business for life” 2021

Rapport från Microbusinessprojektet juni 2019!

Rapport från Microbusinessprojektet februari 2019!

Rapporten från Microbusinessprojektet 2018!

Många kvinnor står på kö, och fler platser kan möjliggöras via din donation. Du ger dem en möjlighet till ett bättre liv, för dem och för barnen.

Stöd ett kvinnoprojekt 2
Stöd ett kvinnoprojekt 3
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt