Kvinnoprojektet Micro-MBA

Kvinnoprojekt genom Love To Give

Stöd ett kvinnoprojekt 1

Love to Give verkar i Kayamandi, som är en förort till Stellenbosch som har cirka 50 000 invånare. Här lever många av invånarna på svältgränsen och har det riktigt tufft när det gäller hälsa, säkerhet, utbildning och försörjningsmöjligheter.  Många av dem bor med hela familjen i ett plåtskjul med endast ett rum. Arbetslösheten uppskattas till 40 procent i regionen. I Nkanini, en del av Kayamandi, råder extrem fattigdom. Exempelvis finns endast vatten att tillgå i gemensamma pumpar och sina behov får man uträtta på offentliga toaletter. Många familjer visar tydliga tecken på undernäring. Love to Give arbetar direkt med dessa familjer och deras barn för att ge dem möjlighet att försörja sig och att få kunskap och självförtroende för att kunna delta i gemenskap och politiska beslut som påverkar dem.

Micro-MBA – nu samlar vi medel till en ny grupp kvinnor med start under 2024!

Nu samlar vi in medel för att kunna starta ett nytt projekt enligt konceptet “Micro-MBA”. Vi har tidigare kunnat sponsra tre grupper av kvinnor att utbildas för att starta ett mikroföretag – den första bestod av 10 kvinnor och startade 2018, den andra bestod av tjugo kvinnor och startade våren 2021 och den tredje startade våren 2023 med fjorton kvinnor. Projekten har haft god framgång – se länkarna nedan! Hela tiden utvärderar vi upplägg och resultat med hjälp av Love to Give och väger olika upplägg mot varandra. En lärdom har varit att flera upplevde att nivån på projektet 2023, Business for life, var för hög och därför har vi bytt koncept till Micro-MBA som är utvecklat i Sydafrika.

I det nya upplägget arbetar deltagarna i sin egen takt och går igenom åtta enkla arbetsböcker med innehåll som är baserat på den typ av företag som de ämnar starta och vad som generellt fungerar för mikro- och småföretag. Kursen har en praktisk inriktning och handlar bland annat om hur man gör en enkel marknadsundersökning, hur man kostnadsberäknar och räknar ut lönsamhet men också hur man gör en enkel affärsplan samt hur man hanterar pengar. Kursen tar igenomsnitt 32 timmar att göra, men vissa elever slutför den på 25 timmar medan andra behöver lite längre tid. Upplägget utgår från var individen befinner sig kunskapsmässigt och utbildaren är mera av en facilitator än en traditionell lärare.

För att bli antagen som deltagare ska deltagarna ha en affärsidé eller redan satt igång ett företag som de vill vidareutveckla. Varje sökande intervjuas för att säkerställa att de verkligen tar möjligheten på allvar. Eleverna deltar i lektioner under 10 – 12 veckor, beroende på hur snabbt de kan ta till sig innehållet i läroböckerna. Lärarna finns som stöd och man får inte gå vidare förrän man behärskar den arbetsbok man håller på med. Efter det att man klarat av de åtta arbetsböckerna följer tre månader med stöd via mentorskap från facilitatorerna. Efter denna period ska deltagarna visa bevis på att de fått igång sin verksamhet för att få sitt Micro-MBAdiplom.

Love to Give har beviljats pengar från regionen vilket gör det möjligt att deltagarna får lön under tiden de går kursen. Tidigare har det varit frestande för deltagarna att hoppa av projektet om de fått ett betalt jobb. Detta kommer att göra stor skillnad.

Du kan läsa mer om projektet genom att klicka här!

Klicka här för att ta reda på hur du gör för att skänka en gåva!

Project Educations kvinnoprojekt 

Rapport från “Business for Life” 2023

Rapport från första kullen “Business for life” 2021

Rapport från Microbusinessprojektet juni 2019!

Rapport från Microbusinessprojektet februari 2019!

Rapporten från Microbusinessprojektet 2018!

Många kvinnor står på kö, och fler platser kan möjliggöras via din donation. Du ger dem en möjlighet till ett bättre liv, för dem och för barnen.

Stöd ett kvinnoprojekt 2
Stöd ett kvinnoprojekt 3
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt
Stöd ett kvinnoprojekt