Project Education styrelse

Vivianne Ohlsson

Vivianne Ekberg

Ordförande

Tolkutbildad, men som i sitt yrkesliv arbetat uteslutande med marknadsföring, försäljning och projektledning i olika branscher.

Vivianne är grundare och ägare av Expoplus AB, ett företag som säljer design och produktion av kunders mässmontrar och utställningar, i Sverige och utomlands. vivianne@expoplus.se

Annika Söderberg

Annica Söderberg

Vice Ordförande

Tidigare VD för M-gruppen, ett företag som erbjuder ledarskaps – och managementutbildningar till ambitiösa ledare och chefer.

Annica har gedigen erfarenhet av ledarskaps-, organisations- och HR–frågor på chefsnivå inom flera stora företag och organisationer bl.a. på Ledarna och Fritidsresor.

annicasd@gmail.com

Marie Fejle

Marie Fejle

Kassör

Civilekonom och  auktoriserad redovisningskonsult. Lång erfarenhet av att arbeta som konsult åt företag och organisationer i många skilda branscher.

Marie har en bred och djup kunskap av redovisning, beskattning och övriga bolagsfrågor.

marie.fejle@slmekonomi.se

Anne Snis

Anne Snis

Ledamot

Civilingenjör i teknisk fysik. Projektledare och utredare, de senaste åren i egen regi.

Anne har lång erfarenhet av lednings-och utvecklingsarbete inom organisationer och privata företag,  bl.a. inom telekom och rymdindustrin.

anne.snis@live.se

Lena Nordin

Ledamot

Hovsångerska med många järn i elden. Efter lång karriär på Kungliga Operan är Lena nu verksam som pedagog, konsertproducent och projektledare på resebyrån Your Next Tour.

lena.nordin.sopran@live.se

Marie Erenstedt

Marie Erenstedt

Ledamot

Gymnasielärare i språk vid Elitidrottsgymnasiet i Göteborg, där hon även handleder nya lärare.

På fritiden ägnar Marie sig  åt att leda en showkör, Gothia Show Chorus, en kör som hon också startade för 30 år sedan.

marie.erenstedt@icloud.com

Ulrika Grefberg

Ledamot

Jurist med skatterättslig inriktning. Arbetar som konsult och är delägare i en skatterådgivningsbyrå.

Ulrika har lång erfarenhet av juridisk rådgivning framförallt inom indirekta skatt mot medelstora och internationella företag.

ulrika.grefberg@svalner.se

Anna Kullander Sjöberg

Anna Kullander Sjöberg

Ledamot

Civilingenjör i Teknisk Fysik & Gymnasielärare. Har som projektledare drivit flertalet utvecklingsprojekt inom halvledarindustrin. Undervisar nu i fysik och brinner för att sprida intresse och kunskap kring naturvetenskap och teknik.

annaksjoberg@gmail.com

Lena Larsson

Lena Larsson

Ledamot

Polis sedan 40 år tillbaka. Lena har arbetat inom många delar av polisverksamheten och de senaste 10 åren på olika chefspositioner.

Brinner för att arbeta internationellt då hon under långa perioder har bott och arbetat i olika länder och världsdelar.

lajk57@gmail.com

Malin Fejle

Malin Fejle

Suppeleant

Statsvetare och socionom. Under studieperioden gjorde Malin fältstudier i Kapstaden. Idag arbetar Malin som biståndshandläggare på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

malinfejle@hotmail.com