Project Education styrelse

Vivianne Ohlsson

Vivianne Ekberg

Ordförande

Tolkutbildad, men som i sitt yrkesliv arbetat uteslutande med marknadsföring, försäljning och projektledning i olika branscher.

Vivianne är grundare och ägare av Expoplus AB, ett företag som säljer design och produktion av kunders mässmontrar och utställningar, i Sverige och utomlands. 

vivianne@expoplus.se

Lena Larsson

Lena Larsson

Vice Ordförande

Polis sedan 40 år tillbaka. Lena har arbetat inom många delar av polisverksamheten och de senaste 10 åren på olika chefspositioner.

Brinner för att arbeta internationellt då hon under långa perioder har bott och arbetat i olika länder och världsdelar.

lajk58@gmail.com

Anna Kullander Sjöberg

Anna Kullander Sjöberg

Kassör

Civilingenjör i Teknisk Fysik & Gymnasielärare. Har som projektledare drivit flertalet utvecklingsprojekt inom halvledarindustrin. Undervisar nu i fysik och brinner för att sprida intresse och kunskap kring naturvetenskap och teknik.

annaksjoberg@gmail.com