Project Education styrelse

Vivianne Ohlsson

Vivianne Ekberg

Ordförande

Tolkutbildad, men som i sitt yrkesliv arbetat uteslutande med marknadsföring, försäljning och projektledning i olika branscher.

Vivianne är grundare och ägare av Expoplus AB, ett företag som säljer design och produktion av kunders mässmontrar och utställningar, i Sverige och utomlands.

vivianne@expoplus.se

Lena Larsson

Lena Larsson

Vice Ordförande

Polis sedan 40 år tillbaka. Lena har arbetat inom många delar av polisverksamheten och de senaste 10 åren på olika chefspositioner.

Brinner för att arbeta internationellt då hon under långa perioder har bott och arbetat i olika länder och världsdelar.

lajk58@gmail.com

Anna Kullander Sjöberg

Anna Kullander Sjöberg

Kassör

Civilingenjör i Teknisk Fysik & Gymnasielärare. Har som projektledare drivit flertalet utvecklingsprojekt inom halvledarindustrin. Undervisar nu i fysik och brinner för att sprida intresse och kunskap kring naturvetenskap och teknik.

annaksjoberg@gmail.com

Annica Söderberg

Sekreterare

Tidigare VD för M-gruppen, ett företag som erbjuder ledarskaps – och managementutbildningar till ambitiösa ledare och chefer. Annica har gedigen erfarenhet av ledarskaps-, organisations- och HR–frågor på chefsnivå inom flera stora företag och organisationer bl.a. på Ledarna och Fritidsresor.

annicasd@gmail.com

Lena Nordin

Ledamot

Hovsångerska med många järn i elden. Efter lång karriär på Kungliga Operan är Lena nu verksam som pedagog, konsertproducent samt VD och ägare av resebyrån Lena Tours.

lena.nordin.sopran@live.se

Anne Snis

Anne Snis

Ledamot

Civilingenjör i teknisk fysik. Projektledare och utredare, de senaste åren i egen regi. Anne har lång erfarenhet av lednings-och utvecklingsarbete inom organisationer och privata företag,  bl.a. inom telekom och rymdindustrin.

anne.snis@live.se