Föreningsstämmoprotokoll

Föreningsstämmoprotokoll

Här hittar du Project Educations Föreningsstämmoprotokoll som hålls varje år. Det är då årsredovisningen föredras, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, ledamöter för kommande år väljs och medlemsavgift för kommande år fastställs.

Föreningsstämmoprotokoll 2019 2019-05-16

Föreningsstämmoprotokoll 2018-06-15 PDF