Årsmötesprotokoll

Här hittar du Project Educations årsmötesprotokoll. Det är på årsmötet årsredovisningen föredras, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, ledamöter för kommande år väljs och medlemsavgift för kommande år fastställs.

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018