Tusen tack för din hjälp under 2021!

Skoluniformer, matpaket och mikrobusiness

Året lider mot sitt slut och glädjande nog har vi kunnat utöka antalet skoluniformspaket till 100 inför 2022! Detta är 15 fler än innevarande år och hela 55 fler än 2017 då vi startade!

Hunger är fortfarande ett mycket stort hot för Sydafrikas fattiga. Arbetslösheten har stigit och fler och fler söker sig till olika välgörenhetsorganisationer för att få mat för dagen. Vi har kunnat bidra med matpaket till en summa av 20 000 kronor, vilket har gjort att vi har kunnat förse 45 familjer med mat för en månad. Vi har också kunnat vara med och delfinansiera ett mikrobusiness-projekt med 32 000 kronor – Business for Life – som trots pandemin varit framgångsrikt. Kvinnoprojektet finns beskrivet här på vår hemsida.

Olika insamlingssätt

Pandemin till trots har vi kunnat genomföra en konsert i Jakobs kyrka i Stockholm under ledning av vår styrelsemedlem tillika hovsångerska Lena Nordin! Stort tack till Lena och hennes sångarkollegor, som ställer upp helt gratis!  Gåvor är den största inkomstkällan och totalt har vi samlat in 86 940 kronor per den 8 december. Efter gåvor har biljettintäkter bringat in mest pengar i år, 38 000 kronor. Förutom konserten har vi genomfört besök på Bellmanshuset, en promenad i Hagaparken och en digital sminkkväll. Vi är så stolta över detta och riktar ett stort tack till dig som varit med och stöttat våra projekt!

Inga adminkostnader

De administrativa kostnader vi har, ex hemsida, bankavgifter och revisor, täcks fullt ut av våra aktiva medlemmars medlemsavgifter. Våra samarbetspartners i Sydafrika finansierar sina administrativa kostnader genom speciella givare, så de pengar vi skickar ner går i sin helhet till välgörenhet.

Svår situation

Situationen är fortfarande mycket svår och svält och hunger är fortfarande en stor utmaning för familjerna i de sydafrikanska kåkstäderna. Vi kunde skicka över 20 000 kronor till matpaket nu i december, men det behövs mer! Familjerna köar för mat hos våra samarbetspartners och man är varje dag tvungen avvisa många köande.

Den viktigaste julgåvan

Den viktigaste julgåvan du kan bidra med är ett matpaket för en månad, som kostar 450 kronor! Ett sådant paket försörjer en hel familj under en månad!

Tack för ditt stöd!

Swisha på 123 005 3025!

God Jul och Gott Nytt År!