Skatteavdrag för gåvor

Från och med 1 juni 2019 får du dra av på skatten om du under ett år skänker minst 2000 kronor till en eller flera ideella organisationer. För att gåvan ska vara avdragsgill behöver organisationen vara godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket. Project Education är godkänd sedan september 2019.

Skattereduktionen är på 25% och du behöver skänka minst 200 kronor per gåvotillfälle för att gåvan ska vara avdragsgill. Maxbeloppet är 12 000 kronor per år vilket innebär att du har möjlighet att få tillbaka upp till 3 000 kronor varje år.

Förutsättningar för att få avdrag
För att kunna ta del av skattereduktionen behöver du ha fyllt 18 år och ha ett personnummer som gåvan kan kopplas till. För att kunna rapportera till skattemyndigheten behöver vi ditt personnummer. Du meddelar det enklast genom att kontakta oss via mail eller telefon.

När kommer återbäringen
Skatteavdraget redovisas i deklarationen året efter att gåvan givits. Det innebär att gåvor som ges mellan 1 januari och 31 december år 2022 kommer att synas i inkomstdeklarationen år 2023.