Våra samarbetsorganisationer

Hur säkerställs kvalitet och resultat av våra samarbetsorganisationer?

De tre organisationer på plats som vi har valt att samarbeta med är Imibala TrustLove to Give, och Pebbles Project. Samtliga har sin verksamhet i området runt Stellenbosch/Somerset West, ca. 40 km öster om Cape Town. Alla tre organisationer har varit verksamma sedan 2002-2005.

Vi har besökt samtliga på plats , och har haft möten med de ledande personerna i respektive organisation. Vår starka uppfattning är att alla tre arbetar oerhört seriöst, och drivs av viljan att hjälpa, men framförallt att utveckla barn och kvinnor i kåkstäder och på vingårdar- att skapa möjligheter till utbildning och arbete, för att de ska kunna lyfta sig från den ofattbara misären de ofta lever i.

De tre organisationerna har noll eller minimala administrationskostnader för de projekt vi har valt ut. De lever uteslutande på donationer. Ingen har något vinstintresse. Alla intäkter går till verksamheten, som revideras av externa revisionsbyråer årligen.

Vi har ställt fem frågor till varje organisation om hur de säkerställer kvalitet och resultat, och hur de arbetar mot korruption.

1. How do you ensure quantifiable results versus costs ?
2. How do you follow up your budget/results ?
3. How do you quantify the quality of your work ?
4. How do you work with follow-up and evaluation ?
5. How do yo work to counteract corruption ?

Bland dessa pdf:er hittar du svaren.

 

PDF Project Education

 

Imbala Trust

PDF Project Education

 

Love to give

PDF Project Education

 

Pebbles Project