Stöd ett barn

Stöd ett barn i Sydafrika

Stöd ett barn 1Hjälp några av de barn som har det absolut svårast i Sydafrika.
200 Rand/månad ( SEK 150:-)

Här stödjer du barn till vingårdsarbetare, barn som ofta föds med hjärnskador till följd av föräldrarnas missbruk av framförallt alkohol. De blir också drabbade av föräldrarnas missbruk i hemmen i form av våld, brist på tillsyn och omvårdnad. Pengarna gör att de får plats på pre- eller afterschool med specialpedagoger, sjukvård och mediciner. En gång om året får du information om de barn du stöder.

Problemen är nedärvda från tidigare generationer. Ända fram till 60-talet så serverades arbetarna vin till maten morgon, middag, kväll, vilket då betraktades som en del av lönen.

Barn med Fetal Alcohol Syndrome föds med olika typer av skador. Många utvecklas inte fysiskt som andra barn, och föds med litet huvud och hjärna. Andra blir fysiskt normala, men drabbas av olika typer av inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Ungefär 100 barn/1000 föds med ngn typ av skador i vindistriktet utanför Cape Town, vilket är flest i världen. (I Sverige 1 barn/1000)

Stöd ett barn 2Här arbetar vi med organisationen Pebbles Project på plats. De arbetar i sin tur nära ägarna till vingårdarna, som upplåter mark och lokaler för deras aktiviteter.

De arbetar med ca. 1000 barn ute på vingårdarna i Stellenbosch-området, där de bl.a. driver förskolor och fritidsverksamhet. I First Thousand Days Programme arbetar man med att diagnostisera de nyfödda barnens ev. skador, och behov av extra stimulans. Lite större barn tränas också i finmotoriska färdigheter. De arbetar också mycket förebyggande där man undervisar blivande föräldrar i de skador som kan uppkomma om man dricker alkohol under graviditeten. De håller även kurser i näringslära, då många barn är undernärda.

Arbetslösheten är ungefär 40 %, många är också säsongsanställda, i skördetid. Två socialarbetare hjälper till att lösa problem i familjerna, som antingen bor oerhört enkelt och fattigt på vingårdarna eller i närbelägna kåkstäder.
Problem som våldtäkt, missbruk, våld, och trauman av olika slag är vanligt förekommande. Barn kan flyttas från sin familj i syfte att skydda dem från övergrepp.

De driver också två hälsokliniker och tandläkarklinik, inhysta i baracker, där sjukvårdspersonal och tandläkare arbetar ideellt. De försöker arbeta proaktivt och lär barnen att använda tandborste, för att undvika att de till slut tappar tänderna, vilket annars är vanligt bland de vuxna.

Förra året startade de ett också Baby Box-projekt för blivande mödrar, som får en box vid barnets födsel, om de inte har druckit ngn alkohol under graviditeten.

De har också bussar med leksaker och böcker som åker runt till vingårdarna, som barnen får låna. Barnen, som aldrig annars får se en leksak.