Certifiering

Project Education är glada och stolta över att informera om resultatet av Givarguidens granskning av vår förening.

För att våra givare ska känna sig trygga att deras donationer används på bästa sätt har Project Education låtit sig kvalificeras genom verktyget Givarguiden. Vid denna kvalificering fick föreningen högsta betyg inom områdena Demokratisk struktur, Transparens mot givare och Uppföljning av verksamhet. För årsredovisningen för 2018 kommer föreningen att anlita en extern revisor, med målet att få högsta betyg även inom området Ekonomisk redovisning. Se vårt resultat här:  http://www.givarguiden.se/organisation/?org=341#visa

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Givarguiden har skapats av den ideella föreningen Charity Rating. Läs mer om Givarguiden och bedömningsgrunderna på www.givarguiden.se.